Styrelsen verksamhetsåret 2020–2021

Ordförande
Cornelius Fischer

Vice ordförande
Lena Dalquist

Sekreterare
Anna Hansson

Kassör
Håkan Olsson 

Ledamöter
Emma Karlsson
Jerker Carlberg
Håkan Olsson
Suzanne Persson

Suppleanter
Jenny Fastrup
Linnea Hansson
Mitzou Hedén