Lars Eric Anderssons minnesfond

2015 delades de sista stipendierna ut då fondens medel tagit slut. Tack för alla bidrag!

Minnesfonden bildades till minne av Lars Eric Andersson, som avled den 9 april 2007, och som under mer än 30 år var en synnerligen framstående och drivande kraft i Karlshamns musikliv.

Minnesfonden hade till syfte att insamla och förvalta penningmedel för att till främjande av ungdoms uppfostran och utbildning årligen utdela stipendium till en eller flera förtjänta elever vid musikskolan eller dess framtida motsvarighet.

Stipendier på 1000 kr har delats ut vid Karlshamns Musiksällskaps Wienerkonserter. Följande elever har fått stipendier:

2008
Mikaela Brorsson, Anton Larson, Joakim Spogardh och Maria Tufvesson.

2009
Martin Arpåker, Victor Berg, Claes Berggren, Linnea Lindberg och Maja Svensson.

2010
Alexandra Brorsson, Linus Green, Anton Jeppsson, Märtha Kajsajunti och Matilda Larson.

2011
Karin Carlsson, Lova Ganholt, Andrea Håkansson, Anna Jansson, Patrik Mattisson, André Strömberg och Dennis Svensson.

2012
Mattias Herbst, Ina Lindberg och Paul Svensson.

2013
Linnea Hansson, Johannes Jonasson, Jennie Rangström,
Erik Ståhlberg, Joakim Ståhle-Nilsson, Anja Westrin
och Lotta Westrin.

2014
Veronica Dahlin, Anders Hansson, Evelina Karlsson, Frida Karlsson,
Anna Magnusson, Sofia Magnusson, Julia Mauritzon, Kajsa Moberg och Julia Smedenmark.

2015
Henrik Forsell, Boris Johnsson, Vilma Larsson, Emil Lundell, Viggo Mattsson, Susanne Persson och Sofie Wiklander.