Historik

Mer än 135 års musicerande i Karlshamn!

Under 1800-talet började den svenska amatörmusiken sångkörer och instrumentala ensembler ta form. I många städer grundades musiksällskap eller motsvarande sammanslutningar.

I Karlshamn bildades ”Musikaliska sällskapet” i augusti 1876 av några musik- och kulturintresserade Karlshamnsbor med musikdirektören W Th Söderberg i spetsen. (Från 1877 ändrades namnet till ”Karlshamns Musiksällskap”). Sällskapet, som i början bland annat kunde räkna Alice Sandström (Tegnér) som medlem, bestod av aktiva (musicerande) och passiva (lyssnande?!) medlemmar. Man framträdde ofta solistiskt (sång och kammarmusikaliskt) inom sällskapet, men gav även offentliga konserter till glädje för den musikintresserade allmänheten.

Från omkring sekelskiftet kom Musiksällskapets orkester allt flitigare att framträda, men det var först i och med att Karl-Eskil Jehrlander blev ledare 1925, som orkestern utökades till en fullbesatt symfoniorkester.


Musiksällskapets första ordföranden (1876-1878)
Ingenjör Kristian Stéenhoff 

Karl-Eskil Jehrlander, dynamisk ledare som förde Musiksällskapet framåt!

Det är ingen tvekan om att musikdirektör Karl-Eskil Jehrlander som dirigent och konstnärlig ledare satte sin prägel på den intensiva verksamheten.

Han hade en ovanlig förmåga att kunna inspirera musiker och sångare till goda resultat. Medlemsantalet i Musiksällskapet höll sig konstant på hög nivå, vilket tyder på att orkestermedlemmarna och sångarna måste ha trivts och upplevt glädje i musikutövningen.


Musiksällskapets styrelse 1926

Sittande fr.v.: Fru Jenny Jacobsson, musikdirektör Karl-Eskil Jehrlander (dirigent), tandläkare Carl Ericsson (ordf.), auditör Ragnar Vasser (v.ordf.), ingenjör Karin Svensson.

Stående fr.v.: Ingenjör Hjalmar Juhlin, förman Carl Olsson, folkskollärare Erik Hedberg och kamrer Carl Grimlund.


Programblad från en av Musiksällskapets musikaftnar på Stadshotellet 1926.
 

 


En inbjudan till konsert med Karlshamns Musiksällskap 1928. Konserten innehöll både orkesternummer, kör a cappella, solosång samt kammarmusik. Efter konserten bjöds på supé med dans!Karlshamns Musiksällskap i Föreläsningssalen 1938.
 

Sedan K-E Jehrlander avgått 1945, hade musiksällskapet dirigentfrågan som sitt stora problem. Den löstes dock snabbt, då musikdirektören vid F 17 i Kallinge, Carl Gustaf Ellström, accepterade att vara dirigent och musikalisk ledare. Han innehade uppdraget till 1948 och efterträddes av musikdirektören Stig Lundblad från KA 2 i Karlskrona (19491952).

Vilande verksamhet
Ur Musiksällskapets årsberättelse för 1947/48 framgår att ”det verkar som om intresset hos medlemmarna slappnat. Att utebli från såväl repetitioner som konsert och sedan sitta i salongen för att höra kamraterna spela visar ej på någon solidaritet. Om sällskapet skall kunna fortsätta sin verksamhet, bör alla medlemmars privata intressen träda i bakgrunden.”

Åren 195255 ägde ingen verksamhet rum i Musiksällskapets regi. Däremot avhölls årsmöten.

I början av år 1956 beslöt man att ta upp repetitionerna igen med en begränsad orkester under kapellmästare Erik Höres ledning.

Under spelåret 195657 kom man i gång på allvar. En orkester på 25 personer svarade, under Höres ledning, för fyra konserter. Publiktillströmningen var glädjande stor.

Under hösten 1957 tillträdde Väggaskolans nye musiklärare, musikdirektör Arne Hagberg, sin tjänst och övertog dirigentpinnen efter Höre som avflyttat från Karlshamn.

Under Hagbergs tid (fram till 1965) anordnade Musiksällskapet ett par konserter per år och medverkade dessutom vid Karlshamns 300-årsjubileum 1964 samt vid invigningen av Stadsteatern 1965. Musiksällskapet kom också att göra flera samkonserter med ABF:s manskör.

Nya tider
Sedan Arne Hagberg lämnat dirigentskapet skedde täta växlingar i ledningen.

I mitten av 60-talet hade Musiksällskapet ett mycket nära samarbete med Ronneby Musiksällskap. Dirigenter var bland annat musikdirektören Åke Fridh från Ronneby och musikläraren vid musikskolan i Karlshamn, Lars Mårtensson.

När musikskolans dåvarande rektor, musikdirektör Göthe Petersson, 1967 övertog ledning av Musiksällskapet var medlemsantalet mycket blygsamt.

Efterhand har orkestern vuxit framför allt beroende på det ökade samarbetet med den kommunala musikskolan och från 1975 till 2007 var Lars Eric Andersson ledare för Karlshamns Musiksällskap. Andersson var den som startade Wienerafton-konserterna som efter snart 50 år blivit otroligt populära och ett startskott för våren i Karlshamn.

Efter Lars Eric Anderssons plötsliga bortgång våren 2007 saknade Karlshamns Musiksällskap en fast dirigent och konstnärlig ledare. Under perioden 2010–2012 axlade Jan Wallin denna roll, men därefter har orkestern anlitat olika dirigenter på projektbasis.

Musiksällskapet har genom åren spelat en viktig roll i Karlshamns kulturliv. Det finns därför skäl att ur 1876 års stadgar citera den formulering, som varit riktmärke för Musiksällskapet, och betona dess betydelse i dag och för framtiden ”… att så mycket som möjligt söka lifwa och underhålla den musikaliska andan å orten”.


Karlshamns musiksällskap tillsammans med ABF:s manskör och Karlshamns kyrkokörer vid ”Vårkonserten” i Föreläsningssalen. Dirigenten Arne Hagberg stående längst till vänster. Foto från början av 1960-talet.

Ordföranden i Musiksällskapet
18761878   Ingenjör Kristian Stéenhoff
18781881   Kontrollör Gustaf Arosenius
18811886   Konsul Fritz Beyer
18861889   Ingen verksamhet
18891911   Konsul Fritz Beyer
19121914   Doktor Per Lagerstedt
19141920   Grosshandlare Rolf Ternström
19201921   Läroverksadjunkt Sten Wingner
19211924   Doktor Per Lagerstedt
19241925   Överlärare Nils Kroon
19251935   Tandläkare Carl Ericsson
19351938   Musikdirektör Karl-Eskil Jehrlander
19381941   Kyrkoherde Ture Lindström
19411945   Musikdirektör Karl-Eskil Jehrlander
19451948   Musikfanjunkare Einar Gustafsson
19481956   Rektor Gustaf Adolf Sternudd
19561969   Ingenjör Helge Lagerstedt
19691977   F.kom.fullm.ordf. Josef Nilsson
19781980   Ingenjör Rolf Fornhammar
19811985   Kontorschef Karl-Eric Forssander
19861996   Rektor Jerker Carlberg
19971999   Fritidschef Stig Persson
19992000   Musiklärare Lena Dalquist
20002007   Rektor Jerker Carlberg
20072008   Avdelningschef Caroline Hydén
20082009   Systemingenjör Ann-Cathrine Carlsson
20092011  Kommunfullmäktige ordf Ethel Duvskog
20112013 Irene Ahlstrand Mårlind
2013–2017 Caroline Hydén
2017–2020 Vakant
2020– Cornelius Fischer

Dirigenter i Musiksällskapet
18761911   Musikdir. Wilhelm Theodor Söderberg
19111924   Musikdir. Henric Sahlsberg
19241925   Musikfanjunkare A.L. Wedin
19251945   Musikdir. Karl-Eskil Jehrlander
19451948   Musikdir. C.G. Ellström, Kallinge
19491952   Musikdir. Stig Lundblad, Karlskrona
19521956   Ingen verksamhet
19561957   Kapellmästare Eric Höre
19571965   Musikdir. Arne Hagberg
19651966   Musikdir. Åke Fridh, Ronneby
19661967   Musikdir. Lars Mårtensson
19671975   Musikdir. Göthe Petersson
19752007   Musikledare Lars Eric Andersson
20072009   Projektanställda dirigenter
20102012   Musikdirektör Jan Wallin
2012– Projektanställda dirigenter