Hem

Välkommen till Karlshamns Musiksällskaps hemsida!

Karlshamns Musiksällskap (KMS) är en SOF-orkester, det vill säga en amatörsymfoniorkester ansluten till Sveriges Orkesterförbund (SOF).

Orkestern är Karlshamns äldsta ideella kulturförening och bildades redan 1876 så förra året hade vi alltså 140-årsjubileum!

Under verksamhetsåret ger orkestern 4-5 konserter, varav Musiksällskapets populära Vår-, Wienerkonsert avslutar vårsäsongen den 27 april 2019.

affisch 2019

Läs gärna mer om verksamhetsårets musikutbud under ”Kommande konserter”.

Kjell Åkessons Minnesfond, KÅMF, en stipendiefond som bildades i september 2014 och är knuten till Karlshamns Musiksällskap, söker just nu efter 2019 års stipendiater. Mer information om Kjell Åkessons Minnesfond, hur du söker och när stipendieutdelning sker finns under menyn ”Stipendiefonder”. Fonden delar ut medel till talangfulla ungdomar med anknytning till KMS.

2018 års KÅMF-stipendiater är:

I kategorin Särskild utmärkelse har Mikaela Brorsson (fiol) utsetts och tilldelas 40 000 kronor.

I kategorin Bidrag till instrument eller tillbehör har Maja Kördel (Valthorn) tilldelats 20 000 kronor och Tria Aura Marutho (Cello) tilldelats 20 000 kronor.

I kategorin Bidrag till utbildning/kurs har Maja Kördel (Valthorn) tilldelats 5 000 kronor, Elin Mukka (Trumpet) tilldelats 7 000 kronor och Elli Holst (Trumpet) tilldelats 5 000 kronor.

I kategorin Närvaro har Tria Aura Marutho, Emma Karlsson, Alex Bringsarve, Anton Larson, och Hannes Derler tilldelats 2 000 kronor vardera.

Vill Du komma i kontakt med Karlshamns Musiksällskap, skicka ett mail till info@karlshamnsmusiksallskap.se.

Välkommen till vår nästa konsert!
Karlshamns Musiksällskap