Hem

Välkommen till Karlshamns Musiksällskaps hemsida!

Karlshamns Musiksällskap (KMS) är en SOF-orkester, det vill säga en amatörsymfoniorkester ansluten till Sveriges Orkesterförbund (SOF).

Orkestern är Karlshamns äldsta ideella kulturförening och bildades redan 1876 så förra året hade vi alltså 140-årsjubileum!

Under verksamhetsåret ger orkestern 4-5 konserter, varav Musiksällskapets populära Vår-, Wienerkonsert avslutar vårsäsongen den 5 maj 2018.

WA2018

Den 10 februari hade vi konsert med fantastiska Elin Fleischer som klarinettsolist:

klarinettfrossa

Läs gärna mer om verksamhetsårets musikutbud under ”Kommande konserter”.

Kjell Åkessons Minnesfond, KÅMF, en stipendiefond som bildades i september 2014 och är knuten till Karlshamns Musiksällskap, söker just nu efter 2018 års stipendiater. Mer information om Kjell Åkessons Minnesfond, hur du söker och när stipendieutdelning sker finns under menyn ”Stipendiefonder”. Fonden delar ut medel till talangfulla ungdomar med anknytning till KMS.

2017 års KÅMF-stipendiater är:

  • I kategorin Särskild utmärkelse har Jonas Larsson (Trumpet) utsetts och tilldelas 50 000 kronor.
  • I kategorin Bidrag till instrument eller tillbehör har Elin Mukka (Trumpet) tilldelats 1800 kronor, Emma Karlsson (Fiol) tilldelats 8 000 kronor, Jenny Gummesson (Fiol) tilldelats 8 000 kronor och Alex Bringsarve (Klarinett) tilldelats 12 000 kronor.
  • I kategorin Bidrag till utbildning/kurs har Tilde Svensson (Viola) tilldelats 3 500 kronor.
  • I kategorin Närvaro har Tria Aura Marutho, Alex Bringsarve, William Hornfelt, och Anton Larson tilldelats 2 000 kronor vardera.

Vill Du komma i kontakt med Karlshamns Musiksällskap, skicka ett mail till info@karlshamnsmusiksallskap.se.

Välkommen till vår nästa konsert!
Karlshamns Musiksällskap