Kjell Åkessons minnesfond

Karlshamns Musiksällskap (KMS) har genom testamente från Kjell Ingvar Åkesson i Olofström erhållit medel, vilka via testamente är villkorade att utgöra en stipendiefond benämnd Kjell Åkessons Minnesfond (KÅMF). Stipendiefondens medel jämte avkastning ska delas ut till, inte 31 år fyllda, duktiga amatörmusiker med intresse för klassisk musik och som på något sätt har anknytning till KMS eller dess verksamhet. Utdelning av stipendier ska pågå under minst 10 år, från 2014, och fördelas till minst 3 stipendiater per år.

Klicka här för att ladda ned ansökan!

Stipendiaterna för år 2020 är nu utsedda! Särskild utmärkelse går i år till Alexandra Brorsson, med följande motivering:

”Sedan barnsben har Alexandra Brorsson haft musiken i sitt liv. Först konserterade hon med familjekonstellationen i olika kyrkor, därefter
fortsatte engagemanget i barnkören, Karlshamns Musikskola och Karlshamns Musiksällskap vilka slutligen ledde henne vidare till yrkesstudier vid Musikhögskolan i Malmö. Med sin breda musikalitet har hon berikat Blekinges Musikliv och fortsätter nu sin gärning med att undervisa en kommande generation musikelever i södra Sverige. Hon jobbar ihärdigt med ungdomar, något som gör skillnad och ger resultat i framtiden vilket med detta stipendium uppmuntras.”

Övriga stipendiater är Christoffer Aneskans, Tilde Svensson och
Linnéa Hansson (instrument/tillbehör), Leo Binders (utbildning/kurs), samt Tria Aura Marutho (närvaro). Klicka här för att läsa KÅMF:s pressrelease!

Tidigare utsedda stipendiater:

Stipendiater 2019

Stipendiater_2018

Stipendiater 2017

Stipendiater 2016

Stipendiater 2015