Kjell Åkessons minnesfond

Karlshamns Musiksällskap (KMS) har genom testamente från Kjell Ingvar Åkesson i Olofström erhållit medel, vilka via testamente är villkorade att utgöra en stipendiefond benämnd Kjell Åkessons Minnesfond (KÅMF). Stipendiefondens medel jämte avkastning ska delas ut till, inte 31 år fyllda, duktiga amatörmusiker med intresse för klassisk musik och som på något sätt har anknytning till KMS eller dess verksamhet. Utdelning av stipendier ska pågå under minst 10 år, från 2014, och fördelas till minst 3 stipendiater per år.

För ytterligare information, se mer information här:
Stipendieansökan 2018

För ansökan:
ANSÖKAN KÅMF

2018 års stipendiater är nu utsedda. GRATTIS!

PRESSRELEASE_2018 Stipendiater_v1 KÅMF

Tidigare utsedda stipendiater.

PRESSRELEASE_2017 Stipendiater_v1 KÅMF

PRESSRELEASE_2016 Stipendiater>

PRESSRELEASE_2015 Stipendiater