Styrelsen verksamhetsåret 16/17

Ordförande
Caroline Hydén

Kassör
Claes-Göran Mårlind

Ledamöter
Margareta Jansson Berg
Anna Hansson
Marie Hemming
Anton Larson
Lars Petersson

Suppleanter
Lena Dalquist
Elin Mukka

Revisorer
Elisabeth Persson

Revisorssuppleant
Lena Dalquist

Valberedning