Styrelsen verksamhetsåret 2020–2021

Ordförande
Cornelius Fischer

Vice ordförande
Lena Dalquist

Kassör
Vakant

Ledamöter
Emma Karlsson
Jerker Carlberg
Håkan Olsson

Suppleanter
Jenny Fastrup
Linnéa Hansson
Mitzou Hedén