Styrelsen verksamhetsåret 17/18

Ordförande
Vakant

Kassör
Claes-Göran Mårlind

Ledamöter
Margareta Jansson Berg
Anna Hansson
Marie Hemming
Anton Larson

Suppleanter
Lena Dalquist
Elin Mukka

Revisorer
Per Tigerman

Revisorssuppleant
Lena Dalquist

Valberedning