Styrelsen verksamhetsåret 2020–2021

Ordförande
Cornelius Fischer

Vice ordförande
Lena Dalquist

Kassör
Claes-Göran Mårlind

Ledamöter
Margareta Jansson Berg
Jerker Carlberg
Håkan Olsson

Suppleanter
Jenny Fastrup
Linnéa Hansson
Mitzou Hedén
Marie Hemming