Historik

Mer än 135 års musicerande i Karlshamn!

Under 1800-talet började den svenska amatörmusiken – sångkörer och instrumentala ensembler – ta form. I många städer grundades musiksällskap eller motsvarande sammanslutningar.

I Karlshamn bildades ”Musikaliska sällskapet” i augusti 1876 av några musik- och kulturintresserade Karlshamnsbor med musikdirektören W Th Söderberg i spetsen. (Fr o m 1877 ändrades namnet till ”Karlshamns Musiksällskap”). Sällskapet, som i början bl a kunde räkna Alice Sandström (Tegnér) som medlem, bestod av aktiva (musicerande) och passiva (lyssnande?!) medlemmar. Man framträdde ofta solistiskt (sång och kammarmusikaliskt) inom sällskapet, men gav även offentliga konserter till glädje för den musikintresserade allmänheten.

Från omkring sekelskiftet kom Musiksällskapets orkester allt flitigare att framträda, men det var först i och med att Karl-Eskil Jehrlander blev ledare 1925, som orkestern utökades till en fullbesatt symfoniorkester.


Musiksällskapets första ordföranden (1876-1878)
Ingenjör Kristian Stéenhoff 

Karl-Eskil Jehrlander, dynamisk ledare som förde Musiksällskapet framåt!

Det är ingen tvekan om att musikdirektör Karl-Eskil Jehrlander som dirigent och konstnärlig ledare satte sin prägel på den intensiva verksamheten.

Han hade en ovanlig förmåga att kunna inspirera musiker och sångare till goda resultat. Medlemsantalet i Musiksällskapet höll sig konstant på hög nivå, vilket tyder på att orkestermedlemmarna och sångarna måste ha trivts och upplevt glädje i musikutövningen.


Musiksällskapets styrelse 1926

Sittande fr.v.: Fru Jenny Jacobsson, musikdirektör Karl-Eskil Jehrlander (dirigent), tandläkare Carl Ericsson (ordf.), auditör Ragnar Vasser (v.ordf.), ingenjör Karin Svensson.

Stående fr.v.: Ingenjör Hjalmar Juhlin, förman Carl Olsson, folkskollärare Erik Hedberg och kamrer Carl Grimlund.


Programblad från en av Musiksällskapets musikaftnar på Stadshotellet 1926.

 


En inbjudan till konsert med Karlshamns Musiksällskap 1928. Konserten innehöll både orkesternummer, kör a´capella, solosång samt kammarmusik. Efter konserten bjöds på supé med dans!Karlshamns Musiksällskap i Föreläsningssalen 1938.

Sedan K-E Jehrlander avgått 1945, hade musiksällskapet dirigentfrågan som sitt stora problem. Den löstes dock snabbt, då musikdirektören vid F 17 i Kallinge, Carl Gustaf Ellström, accepterade att vara dirigent och musikalisk ledare. Han innehade uppdraget t o m 1948 och efterträddes av musikdirektören Stig Lundblad från KA 2 i Karlskrona (1949-1952).

Vilande verksamhet
Ur Musiksällskapets årsberättelse för 1947/48 framgår att ”det verkar som om intresset hos medlemmarna slappnat. Att utebli från såväl repetitioner som konsert och sedan sitta i salongen för att höra kamraterna spela visar ej på någon solidaritet. Om sällskapet skall kunna fortsätta sin verksamhet, bör alla medlemmars privata intressen träda i bakgrunden.”

Åren 1952-55 ägde ingen verksamhet rum i Musiksällskapets regi. Däremot avhölls årsmöten.

I början av år 1956 beslöt man att ta upp repetitionerna igen med en begränsad orkester under kapellmästare Erik Höres ledning.

Under spelåret 1956-57 kom man i gång på allvar. En orkester på 25 personer svarade, under Höres ledning, för fyra konserter. Publiktillströmningen var glädjande stor.

Under hösten 1957 tillträdde Väggaskolans nye musiklärare, musikdirektör Arne Hagberg, sin tjänst och övertog dirigentpinnen efter Höre som avflyttat från Karlshamn.

Under Hagbergs tid (fram till 1965) anordnade Musiksällskapet ett par konserter per år och medverkade dessutom vid Karlshamns 300-årsjubileum 1964 samt vid invigningen av Stadsteatern 1965. Musiksällskapet kom också att göra flera samkonserter med ABF:s manskör.

Nya tider
Sedan Arne Hagberg lämnat dirigentskapet skedde täta växlingar i ledningen.

I mitten av 60-talet hade Musiksällskapet ett mycket nära samarbete med Ronneby Musiksällskap. Dirigenter var bl a musikdirektören Åke Fridh från Ronneby och musikläraren vid musikskolan i Karlshamn, Lars Mårtensson.

När musikskolans dåvarande rektor, musikdirektör Göthe Petersson, 1967 övertog ledning av Musiksällskapet var medlemsantalet mycket blygsamt.

Efterhand har orkestern vuxit – framför allt beroende på det ökade samarbetet med den kommunala musikskolan – och fr o m 1975 t o m 2007 var Lars Eric Andersson ledare för Karlshamns Musiksällskap. Lars Eric var den som startade Wieneraftons konserterna som efter mer än 30 år blivit otroligt populära och ett startskott för våren i Karlshamn.

Efter Lars Eric Anderssons plötsliga bortgång under våren 2007 har Karlshamns Musiksällskap saknat en fast dirigent och konstnärlig ledare. Under en övergångsperiod har därför olika dirigenter anlitats till varje konsert: Ulf Sigurdsson, Wieska Szymczynska, Staffan Sundås och Jan Wallin.
Vid årsmötet 2010 axlade Jan Wallin officiellt dirigentmanteln för Karlshamns Musiksällskap.

Musiksällskapet har genom åren spelat en viktig roll i Karlshamns kulturliv. Det finns därför skäl att ur 1876 års stadgar citera den formulering, som varit riktmärke för Musiksällskapet, och betona dess betydelse i dag och för framtiden ”… att så mycket som möjligt söka lifwa och underhålla den musikaliska andan å orten”.


Karlshamns musiksällskap tillsammans med ABF:s manskör och Karlshamns kyrkokörer vid ”Vårkonserten” i Föreläsningssalen. Dirigenten Arne Hagberg stående längst till vänster. Foto från början av 1960-talet.

Ordföranden i Musiksällskapet
1876-1878   Ingenjör Kristian Stéenhoff
1878-1881   Kontrollör Gustaf Arosenius
1881-1886   Konsul Fritz Beyer
1886-1889   Ingen verksamhet
1889-1911   Konsul Fritz Beyer
1912-1914   Doktor Per Lagerstedt
1914-1920   Grosshandlare Rolf Ternström
1920-1921   Läroverksadjunkt Sten Wingner
1921-1924   Doktor Per Lagerstedt
1924-1925   Överlärare Nils Kroon
1925-1935   Tandläkare Carl Ericsson
1935-1938   Musikdirektör Karl-Eskil Jehrlander
1938-1941   Kyrkoherde Ture Lindström
1941-1945   Musikdirektör Karl-Eskil Jehrlander
1945-1948   Musikfanjunkare Einar Gustafsson
1948-1956   Rektor Gustaf Adolf Sternudd
1956-1969   Ingenjör Helge Lagerstedt
1969-1977   F.kom.fullm.ordf. Josef Nilsson
1978-1980   Ingenjör Rolf Fornhammar
1981-1985   Kontorschef Karl-Eric Forssander
1986-1996   Rektor Jerker Carlberg
1997-1999   Fritidschef Stig Persson
1999-2000   Musiklärare Lena Dalquist
2000-2007   Rektor Jerker Carlberg
2007-2008   Avdelningschef Caroline Hydén
2008-2009   Systemingenjör Ann-Cathrine Carlsson
2009-2011  Kommunfullmäktige ordf Ethel Duvskog
2011 – 2013 Irene Ahlstrand Mårlind
2013 –  pågående  Caroline Hydén

Dirigenter i Musiksällskapet
1876-1911   Musikdir. Wilhelm Theodor Söderberg
1911-1924   Musikdir. Henric Sahlsberg
1924-1925   Musikfanjunkare A.L. Wedin
1925-1945   Musikdir. Karl-Eskil Jehrlander
1945-1948   Musikdir. C.G. Ellström, Kallinge
1949-1952   Musikdir. Stig Lundblad, Karlskrona
1952-1956   Ingen verksamhet
1956-1957   Kapellmästare Eric Höre
1957-1965   Musikdir. Arne Hagberg
1965-1966   Musikdir. Åke Fridh, Ronneby
1966-1967   Musikdir. Lars Mårtensson
1967-1975   Musikdir. Göthe Petersson
1975-2007   Musikledare Lars Eric Andersson
2007-2009   Projektanställda dirigenter
2010-2012   Musikdirektör Jan Wallin

Lite Wieneraftonshistorik
Det hela började i maj 1975, då musiksällskapets då nytillträdde dirigent, Lars Eric Andersson, föreslog att den (v)årliga populärkonserten skulle ha ett tema, en röd tråd. Vad var lämpligare än ett program med musik, som på ett eller annat sätt anknyter till Wien – denna musikens ”huvudstad”. Sagt och gjort. Söndagen den 13 april 1975 gavs den första ”Wienerafton” och musiksällskapet kunde glädja sig åt en fulltalig publik. Detta trots (eller kanske tack vare?) att Riksteatern kvällen innan, hade gett Straussoperetten ”Läderlappen” på Stadsteatern.

Efter den succén var det nästan givet att försöka nästa år igen. Då med Kerstin Wahlström-Olsson som solist. Fullsatt! Och på den vägen är det! År 1977 var det dags för solistparet Ing-Britt Stiber och Lars Ekman från Malmö Stadstater.
Fr o m 1979 dubbleras ”Wienerafton” så att det ges en föreställning på lördagen och en på söndagen. Publiken har trivts och kommit i massor. Det är inte bara Karlshamnsborna som numera utgör majoriteten av publiken. Strauss-Sällskapet i Stockholm uppmärksammar evenemanget och många wienermusikälskare landet runt, söker sig till Karlshamn sista helgen i april för att vara med om årets ”Wienerafton”.

Under årens lopp har många solister stått på Stadsteaterns scen tillsammans med Karlshamns Musiksällskap. Bland solister förutom Stiber/Ekman kan nämnas Lars Leishem, Stina-Kajsa Holm, Lars Lönndahl, Björn Forsberg, Ann Sigurdson, Per Grundén, Kåge Jehrlander, Lars Tibell och Marie-Louise Werner m fl.